Godziny otwarcia

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30


Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 22
00 - 665 Warszawa

telefon: 22 234 74 93
e-mail: muzeumpw@meil.pw.edu.pl

Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania "Technika i sztuka". Rozmowę z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

 

Film "Technika i sztuka"

 


Zapraszamy do obejrzenia fimu, o wystawie "Ordery świata". Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński.

 

Film "Ordery świata"

 


Zapraszamy do obejrzenia fimu, w którym Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" przedstawiając na jej tle biografię Ignacego Mościckiego.

Na wystawie zaprezentowano eksponaty ze zbiorów prywatnego archiwum prof. Mirosława Nadera, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Film "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy"

 

UWAGA !!!

 

Zasady funkcjonowania Muzeum Politechniki Warszawskiej w okresie zwiększonego rygoru związanego z pandemią COVID-19: 

 

-  Udostępnianie zbiorów: osoby zainteresowane zbiorami Muzeum PW proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Muzeum.


-  Interesanci proszeni są o zakładanie masek ochronnych podczas przebywania w siedzibie Muzeum.

 

Wystawa stała

"Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie" - Jan Zamoyski

 

"DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

 

Z okazji 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej  20 listopada 2015 r. odbył się uroczysty wernisaż wystawy stałej "Dzieje Politechniki Warszawskiej" połączony z otwarciem nowej sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym PW.

 

Ekspozycja obejmuje pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalności Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. Wśród pamiątek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniający otwarcie uczelni.

W listopadzie 2019 r. wystawa stała została rozszerzona o nową ekspozycję:

 

DZIEJE FIZYKI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

W ZBIORACH PROFESORA WŁODZIMIERZA ZYCHA

 

Jak znaczącą rolę przywiązywano do nauczania fizyki świadczy fakt, że jednym z pierwszych budynków politechnicznych wzniesionych na przełomie XIX i XX w. był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Od początku Zakład Fizyki był zorganizowany bardzo starannie i nowocześnie. Obok świetnie wyposażonego działu demonstracyjnego oraz działu prac naukowych bardzo dobrze funkcjonował warsztat mechaniczny.

Ogromny udział w propagowaniu historii fizyki na Politechnice Warszawskiej miał Prof. Włodzimierz Zych (1929-2013). To dzięki niemu udało się zachować wiele wspaniałych urządzeń, które z pieczołowitością ratował od zapomnienia. Wiele z nich udostępnionych jest na wystawie.

 

Wystawa stała prezentowana jest w w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter.

 

Wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum PW prezentowane są również w zakładce Galeria 

 

Fotorelacja z otwarcia sali ekspozycyjnej: www.biuletyn.pw.edu.pl 

więcej..

Spotkanie TECHNIKA I SZTUKA

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania "Technika i sztuka".

W maju br. w Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 22 gościliśmy inż. arch. Ewę Annę Wasiutyńską - absolwentkę Wydziału Architektury PW. Podczas spotkania Pani Ewa Wasiutyńska wspominała rodzinę ściśle związaną z Politechniką Warszawską, barwnie opowiadała o swojej karierze zawodowej m.in. w Belgii oraz dzieliła się wielką pasją, jaką jest malowanie akwareli. Dowiadujemy się, jak zawód architekta wpływa na wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość kolorystyczną, poczucie kompozycji, zdolność widzenia i odczuwania form. 

W filmie mamy okazję podziwiać wspaniałe akwarele o tematyce pejzaży polskich, parków miejskich, kwiatów, nieba i domów Brukseli oraz pięknych zakątków Wenecji.

 

Spotkanie prowadził Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.  

 

Galeria 

 

Film "Technika i sztuka" 

więcej..

Wystawa ORDERY ŚWIATA

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wystawie "Ordery świata".

Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński - historyk, muzealnik, były starszy kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński specjalizuje się w historii wojskowości i falerystyce. Jest autorem wielu publikacji na temat orderów i odznaczeń.

Galeria 

Wystawa dostępna jest wyłącznie on-line. 

 

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer  

 

Film "Ordery świata" 

więcej..

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej