Galeria

Nieznane zbiory Muzeum

Rycina na płótnie
Rycina na płótnie
Przyrz±d do uzyskiwania próżni
Kolekcja medali
Radioodbiornik lampowy
Węgielnica lustrzana
Higrometr przepływowy
Bimetaliczny czujnik temperatury
Teodolit
Manometry

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej