Galeria

Najstarsza ¦rednia Szkoła Budowlana w Polsce i jej zwi±zki z PW

Państwowa Szkoła Budownictwa - Wydział Drogowy 1920 - 1923
Inż. arch. Alfons Emil Gravier - założyciel i dyrektor szkoły w okresie 15.10.1918 - 01.09.1939
Ko¶ciół w Limanowej - proj. arch. Zdzisław M±czeński
¦wiadectwo Zdzisława M±czeńskiego z Wyższej Szkoły Przemysłowej
Kałamarz ozdobny ze zbiorów rodziny prof. Z.M±czeńskiego
¦wi±tynia Opatrzno¶ci Bożej - rys. Z. M±czeńskiego z 1929 r.
Makieta ko¶cioła - proj. Henryka Lufta
Szkic ko¶cioła w Limanowej - arch. Zdzisława M±czeńskiego
Makieta budynku szkoły - uczniowie klasy 1A 2008/2009. Budynek wg projektu A. Gravier
Fragment wystawy w Muzeum PW
Autoportret prof. Zdzisława M±czeńskiego
Akwarela - inż. arch. Z. M±czeński
Makieta ko¶cioła w Kolnie - proj.Henryk Luft
Pierwsza siedziba szkoły -ul. Kopernika 28
Dom rejenta - makieta pracy dyplomowej z 1942 r. ks. prof. Andrzeja Lufta

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej