Galeria

Zwi±zki Politechniki Warszawskiej z Politechnik± Rysk±

Gmach Politechniki Ryskiej
Uczestnicy menzury po zakończeniu pojedynku
Władysław Baliński
Ryga - Bal
Pierwsi Doktorzy HC: A. Rothert I. Mo¶cicki K. Pollak
Edward Szydełkiewicz
Gmach Politechniki Ryskiej

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej