Galeria

JESTE¦MY!

Muzeum Akademii Morskiej w Gdyni
Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Muzeum Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum SGGW w Warszawie
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Muzeum Politechniki Warszawskiej

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej