Galeria

Metro Warszawskie w historii i akwarelach

Akwarela Sergiusza Grudkowskiego
Ze zbiorów Muzeum PW
Prof. Jan Podoski (w ¶odku) nad makiet± metra. Ze zbiorów Muzeum PW
Akwarela Sergiusza Grudkowskiego
Ze zbiorów Muzeum PW
Medal pami±tkowy w 105 rocznicę Miejskiej Komunikacji w Warszawie nadany Prof. Janowi Podoskiemu w 1986 r. Ze zbiorów Muzeum PW
Akwarela Sergiusza Grudkowskiego
Urz±dzenia wdrożone z udziałem Wydziału Transportu PW w metrze warszawskim. Ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW
Ze zbiorów Muzeum PW
Akwarela Sergiusza Grudkowskiego
Urz±dzenia wdrożone z udziałem Wydziału Transportu PW w metrze warszawskim. Ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW
Otawrcie metra z udziałem Prof. Jana Podoskiego. Ze zbiorów Muzeum PW
Akwarela Sergiusza Grudkowskiego
Ze zbiorów Muzeum PW
Prof. Jan Podoski. Ze zbiorów Muzeum PW.

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej