Galeria

Wybitni konstruktorzy broni strzeleckiej Politechniki Warszawskiej

Prof. Piotr Wilniewczyc
Pistolet VIS
Pistolet RAK
Zasada działania pistoletu maszynowego RAK i Mors
Doc. Bolesław Jurek
Pistolet maszynowy AJ-56
Zasada działania pistoletu maszynowego AJ-56
Karabinek samoczynny SJ-57
Zasada działania karabinka samoczynnego SJ-57
Doc. Józef Maroszek
Samopowtarzalny karabin 7.92 wzór 38
Zasada działania karabinu samopowtarzalnego 7.92
J.Maroszek - granatnik wzór 36
J.Maroszek z rusznic± przeciwpancern± wzór 35 (Ur2)
J.Maroszek z karabinem przeciwpancernym
Odręczny szkic J.Maroszka
Zasada działania karabinu maszynowego B.Jurka
Colt - zasada działania
Pistolet VIS produkcji niemieckiej

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej