Galeria

Nauka w dawnych księgach

Guide du Voyageur en Pologne, 1820
Grabowski A. - Skarbniczka naszej archeologji, 1854
Guicciardini L. - Description de touts les Pays-Bas, 1613
Długosz J. - Historiae Polonicae, 1712
IdĽkowski A. - Projekt drogi pod rzek± Wisła, 1828
Rycina na płótnie
Family Bible
Łętowski L. - Katedra Krakowska na Wawelu, 1859
Schubler J. - Sciagraphia artis tignariae ..., 1736
Orda N. - Album widoków gubernij, 1876
Pufendorf S. - De rebus a Carolo Gustavo ..., 1729
Guide du Voyageur en Pologne, 1820
Inwentarz Konstytucyy Koronnych Y W X Litewskiego, 1733
Julius von Pflugk-Harttung - Napoleon I, 1900
Belidor B. - Architecture hydraulique, 1753

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej