Galeria

Walka o wolno¶ć i tożsamo¶ć narodow±.

Zaproszenie
Odsłonięcie tablic z nazwiskami poległych studentów Politechniki Warszawskiej 1918-1920 25.11.1923 r.
Ilustracja z ksi±żki "Zarys historii wojennej Pułków Polskich 1918-1920"
Miniaturowy modlitewnik
Zaproszenie na akademię dla uczczenia Marszałka J. Piłsudskiego
Pocztówka - Pułk Ułanów Leg. Pol. w marszu
Fotografia z Albumu obchodów 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego - Poczet sztandarowy Korporacji Akademickich
Fotografia ze Zjazdu byłych Wychowanków Politechniki Warszawskiej z czasów I wojny ¶wiatowej 1938 r.
Fotografia - Inauguracja roku akademickiego w PW 1924-25
Kartka pocztowa
Figurka legionisty
Popiersie Józefa Piłsudskiego
Plakieta
Plakieta z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległo¶ci, Muzeum w Ciechanowie - awers
Plakieta z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległo¶ci, Muzeum w Ciechanowie - rewers
Odznaka pami±tkowa Legionu Puławskiego oraz Krzyż Bojownikom Niepodległo¶ci
Publikacja
¦piewnik "Pie¶ni patriotyczne i narodowe", 1919
Nominacja B. ¦więtochowskiego na prof. nadzw. Politechniki Lwowskiej, 1936
Karta immatrykulacji Szkoły Politechnicznej we Lwowie

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej