Galeria

Prezydent Ignacy Mo¶cicki i jego czasy

Prezydent RP Ignacy Mo¶cicki w swoim biurze, 1934 r.
Ignacy Mo¶cicki, 1907 r.
A. Rothert, I. Mo¶cicki, K. Pollak doktorzy honoris causa PW. Ze zb. MN w Warszawie
Ogólnopolski Zjazd Katolicki na PW w Warszawie w dn. 27-29 sierpnia 1926 r.
Prezydent I. Mo¶cicki uruchamia aparaturę półfabryczn± do wyrobu glinu
Prezydent RP Ignacy Mo¶cicki w latach 30. XX w.
Walizka I. Mo¶cickiego z podróżnym zestawem kosmetycznym.
Prezydent R.P. w uroczystej procesji Bożego Ciała w Lublinie Tyg. Ilustr 13.06.1931
Uruchomienie przez prof. I. Mo¶cickiego próbnej instalacji do otrzymywania glinu
Portfel I.Mo¶cickiego
Przemysł Chemiczny, Rocznik 18 za rok 1934
Talerz srebrny z herbem Pogoni Litewskiej, dar Ziemian Ziemi Wileńskiej
Prezydent RP w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wilnie. Ze zb. MN w Warszawie
Prezydent I. Mo¶cicki zwiedza pawilon Ziemianek i Wło¶cianek na P.W.K. Ze zb. MN w Warszawie
Odsłonięcie popiersia Ignacego Mo¶cickiego, 7 grudnia 1934 r.

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej