Galeria

Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Prof. Edward Warchałowski, wybitny geodeta polski
Dalmierz elektrooptyczny, Instytut Geodezji Gospodarczej, lata 70.
Wykaz studiów
Przybornik kre¶larski
Planimetr biegunowy
Teodolit
Podanie o przyjęcie na studia
Praca dyplomowa
Fotografie profesorów, asystentów i absolwentów
Fragment wystawy
Zajęcia w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii
Wystawa Wydziału Geodezji i Kartografii w Dużej Auli Gmachu Głównego, lata 70.
Instrument geodezyjny
Program Politechniki Warszawskiej na rok naukowy 1921-22
Zajęcia w Instytucie Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej