Galeria

ELECTRICITAS OMNI TEMPORE

Awers Medalu Jubileuszowego 100-lecia WE PW
Wykaz studiów studenta Wydziału Elektrotechnicznego PW z 1925 r.
Łańcuch Dziekana Wydziału Elektrycznego PW
Sztandar Wydz. Elektrycznego PW - fot. z lat 70.
Radiostacja z 1927 r.
Najstarsze konstrukcje maszyn elektrycznych
Miernik
Amperomierz cęgowy
Opornica kołkowa
Instytut Wysokich Napięć, Laboratorium wysokich napięć
Maszyna analogowo-cyfrowa
Pracownicy Zakładu Wysokich Napięć, 1953 r.
Dawny Instytut Maszyn Elektrycznych, Laboratorium dydaktyczne
Stanowisko badawczo-dydaktyczne do kontroli cech standardu JEC 61860
Stanowisko dydaktyczne, lata 80.

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej