Galeria

Naukowy testament

Profesor Stefan Hausbrandt
Pakunek - zbiór dokumentów
Podanie na studia
¦wiadectwo egzaminu dyplomowego
Wykaz mierniczych przysięgłych
Dyplom ukończenia studiów
Życiorys Profesora
Profesor w trakcie wykładu
Rękopis
Rękopis
Rękopis
Profesor w¶ród współpracowników
Rękopis
Rękopis
Karykatura

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej