Galeria

Marzec 1968

Plakat, marzec 1968
Rezolucja studentów Politechniki Warszawskiej z dnia 13 marca 1968 r.
Odezwa Rektora D. Smoleńskiego do studentów z dnia 22 marca 1968 r.
Plakat, marzec 1968
Gmach Główny PW podczas wydarzeń marcowych
Plakat, marzec 1968
Gmach Główny PW - transparenty
Fragment gazety z 1968 r.
Fragment gazety z 1968 r.
Gmach Główny PW podczas wydarzeń marcowych
Kartka z pytaniem, marzec 1968
Kartka z pytaniem, marzec 1968
Kartka z pytaniem, marzec 1968
Bibuła NZS z lat 80-tych
Tablica pami±tkowa w Gmachu Głównym PW

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej