Galeria

Wystawa stała w Muzeum Politechniki Warszawskiej

Model samolotu MD 12, projektu Franciszka Misztala i Leszka Dulęby, pocz. l. 60 - tych, XX w.
Rozprawa doktorska Kajetana Garbińskiego - pierwszego dyrektora Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego
Refraktometr Abbe'go firmy Carl Zeiss Jena
Medal Politechniki Warszawskiej przyznawany za wybitne zasługi dla Uczelni
Maszyna elektrostatyczna z ok. 1925 r.
Adres Gratulacyjny do Rektora Politechniki Warszawskiej z okazji powstania Uczelni w 1915 r.
Model lokomobili z ok. 1900 r.
Komputer 'MERA' 9150, l. 70 XX w.
Medal okoliczno¶ciowy, wybity w 1916 r. z okazji otwarcia w Warszawie Uniwersytetu i Politechniki
Pr±dnica z napędem ręcznym, ok. 1910 r.
Silnik elektryczny produkcji francuskiej z ok. 1900 r.
Teodolit firmy Starke und Kammerer, l.20 XX w.
Goniometr kontaktowy do badań krystalograficznych, ok. 1920 r.
Sztandar Politechniki Warszawskiej z 1915 r.
Sztandar Politechniki Warszawskiej z 1915 r.
Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Fotografia studenta Instytutu Politechnicznego im.Cara Mikołaja II
Projekt łańcucha dziekańskiego
Popiersie Stanisława Staszica
List gratulacyjny z 1915 r.
Dyplom prof. Janusza Groszkowskiego
Prof. Jan Czochralski
Margareta Czochralska
Jan Czochralski z żon±, córk± i bratem
Prof. Jan Czochralski na Politechnice Warszawskiej - siedzi pierwszy od lewej
Prof. Jan Czochralski - czwarty od prawej
Wizytówka Jana Czochralskiego
Kryształ z arsenku galu
Monokryształy wytworzone metod± Czochralskiego
Prof. Jan Czochralski
Margareta Czochralska z dziećmi
Koperta i znaczek okoliczno¶ciowy
Publikacja wydana przez Muzeum PW
Logo Roku Jana Czochralskiego
Suwaki logarytmiczne z kolekcji p. Wojciecha Sawickiego
Maszyna elektrostatyczna
Impulsator
Waga analityczna
Klosz akustyczny próżniowy
Spektrometr
Opornica kołkowa
Goniometr
Amperomierz

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej