Galeria
+ Wystawa stała w Muzeum Politechniki Warszawskiej
+ Izolatory wczoraj i dzi¶
+ GAD Inżynier Stefan Gajęcki
+ Wystawa jubileuszowa-125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii
+ Wyższe Szkolnictwo w Polsce Międzywojennej w zbiorach prof. Mirosława Nadera
+ 65. Rocznica Powstania Warszawskiego
+ Sztuka bliżej człowieka
+ 94. rocznica otwarcia Politechniki Warszawskiej
+ Nieznane zbiory Muzeum
+ Niepublikowane zdjęcia z Powstania Warszawskiego 1944 r.
+ Prof. Antoni Xiężopolski - animator polskiego kolejnictwa
+ Powstanie Warszawskie
+ 60 lat Zespołu Pie¶ni i Tańca Politechniki Warszawskiej
+ Najstarsza ¦rednia Szkoła Budowlana w Polsce i jej zwi±zki z PW
+ 75-lecie elektryfikacji PKP
+ Profesor Jan Czochralski - wybitny uczony polski
+ Kuba-Ameryka Łacińska-Polska
+ Zwi±zki Politechniki Warszawskiej z Politechnik± Rysk±
+ Józef Sigalin (1909-1983) - Naczelny Architekt Warszawy
+ 60 rocznica ¶mierci Prof. Jana Czochralskiego
+ Juliusz Nagórski (1887-1944) architekt, malarz, urbanista
+ Inż. Julian Adam Majewski. Historia pierwszych stałych mostów Warszawy
+ JESTE¦MY!
+ Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013
+ Metro Warszawskie w historii i akwarelach
+ Trzy spojrzenia
+ Wybitni konstruktorzy broni strzeleckiej Politechniki Warszawskiej
+ Nauka-Kultura-Polityka w okresie odzyskiwania niepodległo¶ci przez Polskę
+ Dzieje Politechniki Warszawskiej
+ ¦ladami Mieczysława Bekkera - Z Politechniki Warszawskiej na Księżyc
+ Akwarele Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej
+ Rzeczpospolita Rafajłowska - Na szlaku walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich
+ KuĽnie Elit - 200 lat Polskich Korporacji Akademickich
+ Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej
+ Nauka w dawnych księgach
+ Konstanty Sylwin Jakimowicz
+ Historia Politechniki Warszawskiej
+ Walka o wolno¶ć i tożsamo¶ć narodow±.
+ Akwarele Ewy Anny Wasiutyńskiej
+ Legia Akademicka i odzyskanie niepodległo¶ci
+ Blask Legii Honorowej w Politechnice Warszawskiej
+ Korporantów wojenne drogi
+ Politechnika Warszawska w zbiorach Muzeum Katyńskiego
+ Prezydent Ignacy Mo¶cicki i jego czasy
+ Ordery ¶wiata
+ Technika i sztuka

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej