Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

WYSTAWA.

WYŻSZE SZKOLNICTWO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ W ZBIORACH PROF. MIROSŁAWA NADERA

 

    Głównymi o¶rodkami akademickimi na ziemiach polskich od 1914 r. były Uniwersytet Jagielloński i Akademia Umiejętno¶ci w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie. W 1915 r. spolszczeniu uległy dwie ważne uczelnie stołeczne: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. W 1916 r. powstały uniwersytety w Poznaniu i Wilnie, a w 1918 został założony prywatny Katolicki Uniwersytet Lubelski. W latach dwudziestych w Polsce funkcjonowało 17 szkół wyższych, na których studiowało 38 000 studentów. Pod koniec lat trzydziestych były w Polsce 32 uczelnie akademickie i nieakademickie. Przed wybuchem wojny w 1939 r. liczba studentów wzrosła do około 50 000.

    W niektórych dyscyplinach nauka polska osi±gnęła wysoki europejski poziom, wydaj±c takie znakomito¶ci jak Tadeusz Kotarbiński, Jan Czochralski, Stefan Banach, Wacław Sierpiński, Kazimierz Michałowski. Poważn± przeszkod± pełniejszego rozwoju nauki w latach międzywojennych stanowiiło permanentne niedofinansowanie szkół wyższych, a czasami nawet ingerencja państwa w postaci np. niepopularnej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z 1933 r.

    Wystawa prezentowana aktualnie w Muzeum Politechniki Warszawskiej nie wyczerpuje tego ogromnego tematu, ale zawiera interesuj±cy zbiór pami±tek z tamtej epoki. Eksponowane s± dokumenty, fotografie, dyplomy, insygnia dziekańskie, medale, albumy, ksi±żki, składy osobowe, etc. Dodatkow± atrakcj± jest Dyplom Prawa Rzymskiego z 1828 r. i Mowa cara Aleksandra I z 1803 r. wygłoszona na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 Wystawa była eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniach od 29 maja do 30 wrze¶nia 2009 r.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej