Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wystawa "65. Rocznica Powstania Warszawskiego" eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej upamiętnia jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii naszego kraju. Powstanie Warszawskie w istotny sposób zaznaczyło się na Politechnice Warszawskiej. Na ul. Nowowiejskiej przy Gmachu Głównym PW miała miejsce kapitulacja sił powstańczych. Wystawa przypomina kolejnym pokoleniom studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej o bohaterstwie i patriotyzmie żołnierzy Armii Krajowej, którzy podjęli walkę z okupantem. Na wystawie prezentowane s± fotografie, broń i eksponaty ilustruj±ce zmagania tamtych dni. Obiekty pochodz± ze zbiorów Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych, B. Ł±czyńskiego, W.Chrzanowskiego, Z. Dunina-Wilczyńskiego oraz K.Jasiewicza. Mamy nadzieję, że wystawa ta stanie się dla wszystkich zwiedzaj±cych okazj± do refleksji nad trudn± histori± naszego kraju.

 

Wystawa była eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniach od 5 paĽdziernika do 26 paĽdziernika 2009 r.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej