Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa MALARSTWA MARIANA ADAMCZYKA

            "SZTUKA BLIŻEJ CZŁOWIEKA"

"Przed paru tysi±cami lat człowiek dla ozdoby swego cywilizacyjnego uniformu przypina złot± broszkę - sztukę ... "

                                                                                                                                                (M. Adamczyk)

 

Marian Adamczyk (M.Adam) urodził się 8 grudnia 1938 r. w Karczmiskach koło Kazimierza Dolnego. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył w 1964 r. Szybko zdobył uznanie kolekcjonerów w kraju i zagranic±. Prace Mariana Adamczyka znajduj± się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie oraz w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Tematem podstawowym w twórczo¶ci artysty jest człowiek i jego otoczenie. Specjalizuje się w najtrudniejszej dziedzinie jak± jest portret i tematyka końska. Ma w swoim dorobku ok. dwóch tysięcy obrazów i ponad sze¶ć tysięcy rysunków.

 

Magdalena Hniedziewicz, krytyk i historyk sztuki:

"(...) Należy Marian Adamczyk do malarzy, którzy opanowali tajniki rzemiosła, dla których malarstwo jest nie tylko spraw± tematu, ale sposobem osi±gania okre¶lonych efektów za pomoc± ¶ci¶le okre¶lonych metod. Jest w jego pracach rygor starannie opracowanej kompozycji, akuratno¶ć rysunku, gdzie nie ma miejsca na błędy i deformacje. Swobodę i lekko¶ć ręki widać najlepiej w obrazach, które s± najbardziej osobiste, "prywatne" - w niektórych aktach i portretach, w wiejskich pejzażach, w czaruj±cych studiach białych koni. M. Adamczyk uprawia sztukę już od pół wieku; i to na swój własny sposób, rzetelnie i szczerze, bez skłonno¶ci do ulegania modom i artystycznemu nowinkarstwu. Nie szukaj±c powierzchownego poklasku skupia się na swojej opowie¶ci o ¶wiecie i ludziach posługuj±c się poetyk±, któr± uważa za wła¶ciw±, godn± stosowania, rozwijania i bogacenia (...) "

 

Wystawa była eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniach od 30 paĽdziernika do 18 grudnia 2009 r.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej