Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa 94. ROCZNICA OTWARCIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Wystawa, będ±ca elementem obchodów Dni Politechniki Warszawskiej, upamiętnia uroczyste otwarcie Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 1915 r. To był niezwykle ważny moment w historii naszej uczelni, bowiem wła¶nie wtedy szkoła podjęła działalno¶ć jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. Ks. dr Antoni Szlagowski 94 lata temu podczas nabożeństwa z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego powiedział:"(...) Dzi¶ w salach, gdzie mowa polska milczała, my¶l polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melody± polskiego słowa (...)".
Wystawa prezentuje dzieje Politechniki w szerszym kontek¶cie historycznym. Eksponowane s± m. in. pami±tki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego (portret i popiersie Stanisława Staszica, portret Kajetana Garbińskiego i dokumenty zwi±zane z jego działalno¶ci±). Na wystawie pokazane s± również eksponaty z okresu działalno¶ci Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II  (dokumenty, fotografie, mundur studenta i inne). W¶ród pami±tek z okresu otwarcia Politechniki Warszawskiej znajduj± się listy gratulacyjne, Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej, Mowa Ks. dr. Antoniego Szlagowskiego, medal upamiętniaj±cy otwarcie uczelni oraz eksponaty ze zbiorów prof. Mirosława Nadera.
Wystawa eksponowana jest w przystosowanych salach na pierwszym piętrze Muzeum PW. Zajmuje kilka pomieszczeń i oprócz ekspozycji historycznej prezentuje także obiekty z laboratoriów chemicznych oraz pami±tki po prof. Tadeuszu Urbańskim, doktorze honoris causa PW.
Jedna z sal po¶więcona jest unikatowej kolekcji suwaków logarytmicznych podarowanej przez Pana Wojciecha Sawickiego (obszerne informacje na temat kolekcji suwaków i jej twórcy znajduj± się na stronie www.sawicki.cc). Wernisaż wystawy "94. Rocznica otwarcia Politechniki Warszawskiej", 13 listopada o godz. 12:00,  u¶wietni uroczysto¶ć wręczenia Panu Wojciechowi Sawickiemu odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniach od 13 listopada 2009 do 31  grudnia 2010 r.


Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej