Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa NIEZNANE ZBIORY MUZEUM

Wystawa prezentuje obiekty nigdy dot±d nie pokazywane na żadnej wystawie. Jest to niestereotypowa kolekcja, gdyż znajduj± się w niej eksponaty z różnych okresów historycznych i z różnych dziedzin nauk (w tym ¶cisłych). W¶ród eksponowanych przedmiotów prezentowane s± między innymi ryciny na płótnie przedstawiaj±ce urz±dzenia hydrauliczne z XVIII w., cykl rysunków z 1938 r. pod tytułem "Cień i perspektywa koła" autorstwa inż. arch. Leona Suzina, wykładowcy rysunku i geometrii wykre¶lnej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W¶ród obiektów obejrzeć można urz±dzenie analogowo-cyfrowe ANOPS-105, opracowane i produkowane na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Do¶wiadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. W latach 1967-1986 wyprodukowano ok.150 szt. tych urz±dzeń. Urz±dzenie stosowane było jako specjalizowany komputer do badań biomedycznych, a w szczególno¶ci do badania mózgu, układu nerwowego, mię¶ni, wzroku i słuchu. Na wystawie zaprezentowano kolekcję medali, dynamometry, amperomierze, projektor pomiarowy, węgielnicę lustrzan± z lat 1920-1930 i inne. Celem obecnej ekspozycji jest zademonstrowanie interesuj±cych zabytków, które ze względu na swoj± specyfikę nie miały szansy prezentacji na wystawach historycznych i rocznicowych.
 
Wystawa była eksponowana w Muzeum Politechniki Warszawskiej w dniach od 24 maja do 30 wrze¶nia 2010 r.

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej