Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa PROF. ANTONI XIĘŻOPOLSKI - ANIMATOR POLSKIEGO KOLEJNICTWA

Wystawa po¶więcona jest postaci wybitnego polskiego konstruktora taboru kolejowego, jednego z twórców polskiej szkoły lokomotyw. Jako jeden z nielicznych i wybitnych znawców kolejnictwa Antoni Xiężopolski w 1922 r. otrzymał propozycję zorganizowania Wydziału Mechanicznego Kolejowego na Politechnice Warszawskiej. Jako profesor Politechniki prowadził wykłady z zakresu budowy lokomotyw, wagonów oraz warsztaty naprawy taboru kolejowego. Był kierownikiem Katedry Budowy Lokomotyw do 1936 r., która w póĽniejszym czasie przekształciła się w Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Obiekty prezentowane na wystawie daj± szeroki wgl±d w dzieje polskiego kolejnictwa i przemysłu taboru kolejowego. W¶ród przedstawionych zabytków znajduj± się unikatowe dokumenty, literatura techniczna,  fotografie, urz±dzenia i przyrz±dy zwi±zane z technik± kolejow±, kolekcja historycznych tabliczek fabrycznych, inwentarzowych i kotłowych taboru kolejowego. Obejrzeć można również parowy dzwon sygnałowy Pruskich Kolei Państwowych z XIX w., kolekcję inspektorskich manometrów kontrolnych i wiele innych eksponatów. Na cały zbiór obiektów prezentowanych na wystawie składaj± się zabytki pochodz±ce z kolekcji dr. Zbigniewa Tucholskiego, Ewy Wojciechowskiej, prof. Mirosława Nadera, Andrzeja Ziółkowskiego oraz mgr. inż. Janusza Kostro.

 

Wystawa była eksponowana w dniach od 15 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej