Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

WYSTAWA JUBILEUSZOWA - 60 LAT ZESPOŁU PIE¦NI I TAŃCA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W tym roku Zespół Pie¶ni i Tańca Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Powstał w 1951 r. jako pierwszy folklorystyczny zespół uczelniany w Warszawie. Jest to grupa ¶piewaj±cych, tańcz±cych i graj±cych studentów oraz absolwentów PW, a także innych warszawskich uczelni kochaj±cych polsk± tradycję i piękno rodzimej kultury. ZPiT PW podbił serca milionów ludzi w kraju i zagranic±. Dał ponad 3 tysi±ce koncertów. W swoim repertuarze ma pie¶ni i tańce z różnych regionów Polski, m.in. polonez, mazur, kujawiak, krakowiak, oberek, a także obrzędy i zwyczaje wsi polskiej.

Zespół otrzymał liczne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia. Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie polskiej kultury za granic±. Za zasługi dla Warszawy otrzymał Złot± Syrenkę.

Na Wystawie prezentowane s± eksponaty ze zbiorów Zespołu oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej. Można zobaczyć liczne fotografie, albumy, dyplomy, stroje ludowe, plakaty, nagrody, wyróżnienia, medale i odznaczenia.

 

Wystawa była eksponowana w dniach od 16 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

 

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej