Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa 75-LECIE ELEKTRYFIKACJI PKP

Po oddaniu do eksploatacji tunelu linii ¶rednicowej okazało się, że jego zadymienie w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie ruchu poci±gów. Podjęto działania w celu elektryfikacji linii ¶rednicowej. Polski przemysł elektrotechniczny po 1918 roku nie był w stanie produkować specjalistycznej aparatury dla elektryfikacji kolei. Rozpoczęto negocjacje z największymi europejskimi firmami produkuj±cymi tabor i wyposażenie dla trakcji elektrycznej. Wybrano najlepsz± ofertę firm brytyjskich: The English Electric Company i Metropolitan Vickers Electric Company, z którymi zawarto umowę w sierpniu 1933 r. Elektryfikacj± Warszawskiego Węzła Kolejowego zajęło się konsorcjum przedsiębiorców angielskich Contractors Committee for the Electrification of Polish Railways. 15 grudnia 1936 r. oddano do użytku pierwszy w Polsce odcinek Otwock - Warszawa - Pruszków zelektryfikowany pr±dem o napięciu 3000 V. Do wybuchu wojny zelektryfikowano również odcinek Pruszków - Żyrardów oraz Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki.

Autorem projektu elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego był prof. Roman Podoski. Powołano Biuro Elektryfikacji Węzła Kolejowego Warszawskiego, którego naczelnikiem został inż. Alfred Karlsbad. Znacz±cym wydarzeniem było uruchomienie przez prof. Romana Podoskiego na Wydziale Elektrycznym PW specjalizacji Kolejnictwo Elektryczne. Zastosowane rozwi±zania techniczne oraz imponuj±ca szybko¶ć rozruchu sprawiły, że elektryczne poci±gi WWK stały się symbolem nowoczesno¶ci w skali europejskiej.

Na wystawie obejrzeć można m. in. dokumentację techniczn± z zespołu PKP Biuro Elektryfikacji WWK ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, kolekcję tabliczek znamionowych i fotografie ze zbiorów p. Andrzeja Rewerskiego, dokumenty i eksponaty ze zbiorów mgr. inż. Janusza Kostro, prof. Mirosława Nadera i dr. Zbigniewa Tucholskiego oraz mgr. inż. Jacka Szpotańskiego. Cenny materiał ilustracyjny stanowi± fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczyć można także dokumenty prof. Jana Podoskiego ze zbiorów Muzeum PW.

 

Wystawa była prezentowana w dniach od 15 grudnia 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej