Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa PROFESOR JAN CZOCHRALSKI - WYBITNY UCZONY POLSKI

Wystawa towarzyszy seminarium "Jan Czochralski - ¶wiatowej sławy wynalazca i inżynier" zorganizowanemu przez Politechnikę Warszawsk± pod honorowym patronatem JM Rektora PW. Seminarium odbędzie się 27 kwietnia br. w Małej Auli PW, Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1.

Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronach www.ch.pw.edu.pl oraz www.pw.edu.pl

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, fotografie, publikacje, artykuły prasowe, album fotograficzny, meldunek dla AK oraz monokryształy uzyskane metod± Czochralskiego.

Eksponaty pochodz± ze zbiorów Zofii Czochralskiej, dr Ewy Bulskiej, Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, Biblioteki Głównej PW, Biblioteki Wydziału Chemii PW, Muzeum PW. Na wystawie zaprezentowane będ± dokumenty z Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego udostępnione przez prof. Mirosława Nadera.

 

Wystawa była eksponowana w dniu seminarium 27 kwietnia br. w Małej Auli i na krużgankach w Gmachu Głównym PW, natomiast od 4 do 15 czerwca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej