Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa KUBA-AMERYKA ŁACIŃSKA-POLSKA

Ekspozycja wpisuje się w długoletni± współpracę Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wystawy jest przybliżenie polskiemu odbiorcy regionu Ameryki Łacińskiej i Kuby. Wystawa składa się z dwóch uzupełniaj±cych się czę¶ci. Jedna prezentuje zdjęcia będ±ce rezultatem zainteresowań profesjonalnych i prywatnych tym regionem pracowników Politechniki Warszawskiej. Druga, po¶więcona współczesnej Kubie roku 2012, jest wynikiem badań kubańskich prowadzonych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA UW). Ogl±dać można nie tylko zdjęcia, ale również eksponaty kultury materialnej, zasoby biblioteczne i wydawnictwa zwi±zane z t± piękn± wysp±.

Fotografie i eksponaty prezentowane na wystawie pochodz± ze zbiorów CESLA UW, dr Eugenii Ciborowskiej-Wojdyga, prof. Henryka Zobla, prof. Andrzeja Kuliga, mgr. inż. Edwarda Oszmiańskiego oraz dr. Zbigniewa Tucholskiego.

 

Wystawa prezentowana była w dniach od 22 czerwca do 2 paĽdziernika 2012 r.  w gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej