Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa JÓZEF SIGALIN (1909-1983) - NACZELNY ARCHITEKT WARSZAWY

Józef Sigalin - warszawski architekt i urbanista, jeden z głównych organizatorów powojennej odbudowy stolicy. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, od 1945 r. współtworzył Biuro Odbudowy Stolicy (BOS). Przez trzy dekady, jako Naczelny Architekt i kierownik prestiżowych warszawskich realizacji, współdecydował o kształcie stolicy. Inwestycje powstałe pod jego kierownictwem - jak chociażby Trasa W-Z, czy Trasa Łazienkowska - do dzi¶ znacz±co wpływaj± na funkcjonowanie miasta, za¶ Pałac Kultury dla wielu mieszkańców i go¶ci przyjeżdżaj±cych do Warszawy stał się jej symbolem.
Wystawa, zorganizowana w przededniu 30 rocznicy ¶mierci Józefa Sigalina, jest przypomnieniem postaci niezwykle znacz±cej dla powojennych dziejów Warszawy.
W ramach ekspozycji prezentowane s± niepublikowane dokumenty i eksponaty udostępnione przez Dział Ewidencji Studentów PW, Muzeum PW, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy oraz rodzinę. Pokazane s± m.in. fotografie z budowy Trasy W-Z, MDM-u, Pałacu Kultury i Nauki, Trasy Łazienkowskiej oraz pami±tki osobiste.
Autorem scenariusza wystawy jest Andrzej Skalimowski z Instytutu Historii PAN.
 
Otwarcie wystawy odbyło się 20 grudnia 2012 r. w gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej. Ekspozycja była prezentowana do końca lutego 2013 r.

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej