Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa 60 ROCZNICA ¦MIERCI PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO

Jan Czochralski urodził się w 1885 r. w Kcyni. Jest jednym z najwybitniejszych polskich naukowców - znakomity chemik, metalurg, krystalograf, twórca metody hodowli monokryształów metali. Odkrycie w 1916 r., zwane metod± Czochralskiego, zapewniło mu trwałe miejsce w historii nauki, a najważniejsze zastosowanie znalazło kilkadziesi±t lat póĽniej w fizyce półprzewodników i przemy¶le elektronicznym.

W 1917 r. Jan Czochralski zostaje twórc± i kierownikiem wielkiego laboratorium metaloznawczego we Frankfurcie nad Menem. Powstało tu wiele jego prac naukowych i patentów. W 1924 r. zespół Czochralskiego opatentował odporny na korozję stop łożyskowy, nazwany metalem B, zastosowany póĽniej w kolejnictwie. Jan Czochralski stał się autorytetem o międzynarodowej sławie, odrzucił jednak propozycję H. Forda objęcia kierownictwa laboratorium w jego firmie w Detroit. W 1928 r. na zaproszenie prezydenta  RP Ignacego Mo¶cickiego wrócił do Warszawy, gdzie obj±ł stanowisko profesora na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, organizuj±c Katedrę Metalurgii i Metaloznawstwa.

W 1929 r. otrzymał tyuł doktora honoris causa PW, a nastepnie został mianowany profesorem zwyczajnym. Po wybuchu II Wojny ¦wiatowej otrzymał od Niemców pozwolenie na prowadzenie zakładu produkuj±cego czę¶ci do maszyn i pojazdów niemieckich. Równolegle współpracował z polskim podziemiem.

Donos o współpracy z niemieckimi władzami okupacyjnymi doprowadził do aresztowania go w kwietniu 1945 r. Mimo umorzenia ¶ledztwa Profesor został wykluczony ze ¶rodowiska akademickiego. Dopiero w 2011 r. nast±pił przełom w zawiłych losach rehabilitacji Jana Czochralskiego. 29 czerwca 2011 r. Senat PW na podstawie wyników kwerendy w IPN, AAN, CAW i innych, które ujawniły współpracę Jana Czochralskiego z KG AK, przyj±ł jednomy¶lnie uchwałę przywracaj±c± dobre imię Profesora.

Uchwał± Sejmu RP z dnia 7 grudnia 2012 r., rok 2013 jest Rokiem Jana Czochralskiego.

Na wystawie zaprezentowane zostan± plansze zaprojektowane w Kcyni, przy merytorycznej współpracy dr. Pawła Tomaszewskiego, plansza o Prof. Janie Czochralskim opracowana przez Bibliotekę Główn± PW oraz materiały będ±ce w posiadaniu Muzeum PW. W trakcie trwania wystawy będ± wy¶wietlane filmy: "Jan Czochralski Wielki Nieznany. Pocztówki z życia" w reż. Andrzeja Kałuszko, prod. M. Kalbarczyk oraz "Wielki powrót" w reż. Dariusza Grzeszczyka, prod. Infinity Dreams. 

 

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Krajowy Koordynator Obchodów Roku Prof. Jana Czochralskiego prof. Mirosław Nader oraz Muzeum PW zapraszaj± na wernisaż wystawy w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 12 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW, Plac Politechniki 1.

Wystawa była czynna w dniach 22-24 kwietnia 2013 r.

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej