Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa INŻ. JULIAN ADAM MAJEWSKI. HISTORIA PIERWSZYCH STAŁYCH MOSTÓW WARSZAWY

Ekspozycja została przygotowana z okazji ¦więta Politechniki Warszawskiej. Tematem wystawy s± zagadnienia zwi±zane z histori± mostownictwa i infrastruktury technicznej Warszawy. Przypomniana zostanie postać inż. Juliana Adama Majewskiego (1826-1920), który nadzorował budowę Mostu Kierbedzia i był projektantem mostu pomocniczego służ±cego do jego montażu. Inż. Majewski był osob± bardzo zasłużon± dla rozwoju infrastruktury technicznej stolicy.

Zostanie również przedstawiona historia pierwszych trwałych przepraw przez Wisłę w Warszawie - Mostu Kierbedzia, mostów kolejowych pod Cytadel± i Mostu Poniatowskiego. Na wystawie będ± pokazane dotychczas niepublikowane zdjęcia, dokumenty i eksponaty, między innymi ze zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Muzeum Techniki NOT, Zarz±du Dróg Miejskich w Warszawie, Wydziału Inżynierii L±dowej PW, Biblioteki na Koszykowej, Biblioteki Głównej PW i Muzeum PW.

Dzięki uprzejmo¶ci Muzeum Narodowego w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowane zostan± reprodukcje zdjęć z budowy Mostu Poniatowskiego, których autorem był inż. Józef Bogumił Ćwikiel. Przedstawione zostan± reprodukcje rysunków z albumu budowy pierwszego mostu kolejowego pod Cytadel± z 1877 roku ze zbiorów Muzeum Politechniki Warszawskiej. Oprócz archiwalnej dokumentacji i materiałów ikonograficznych będzie można zobaczyć przybory kre¶larskie inż. Stanisława Kierbedzia, historyczne urz±dzenia do wiercenia otworów i nitowania oraz wydobyte z Wisły fragmenty Mostu Poniatowskiego wysadzonego w 1944 r.

 

Komisarz wystawy: dr Zbigniew Tucholski, Anna Mistewicz

Konsultacja: prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski

Współorganizatorzy: dr Andrzej Klubiński - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Instytut Historii PAN, Wydział Inżynierii L±dowej PW.

 

Wystawa była prezentowana od 15 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej