Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa JESTE¦MY!

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczyste otwarcie pierwszej wystawy muzeów uczelnianych pt."JESTE¦MY!". Projekt "Muzea Uczelniane" powstał w 2012 r. Pierwsze spotkanie przedstawicieli muzeów odbyło się 5 czerwca 2012 r. na Politechnice Warszawskiej. Dyskutowano wówczas na temat wspólnych planów na przyszło¶ć, wystaw, konferencji, programów edukacyjnych. Wkrótce powstała strona internetowa www.muzeauczelniane.pl, na której można znaleĽć informacje dotycz±ce ich działalno¶ci. Muzea Uczelniane upowszechniaj± wiedzę na temat historii nauki, gromadz± dobra kultury i materiały dokumentacyjne. Organizuj± ekspozycje stałe i czasowe, prowadz± działalno¶ć o¶wiatow±, udostępniaj± swoje zbiory dla celów edukacyjnych i naukowych, współpracuj± z innymi muzeami i instytucjami.

Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest wystawa pt. "JESTE¦MY" jest rozpropagowanie idei Muzeów Uczelnianych w ¶rodowisku akademickim oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na istnienie ciekawych, wartych odwiedzenia akademickich placówek muzealnych.

 

Ekspozycja planszowa była prezentowana na ogrodzeniu kampusu przy gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej od strony ul. Nowowiejskiej 24 w dniach od 18 listopada do 19 grudnia 2013 r.

 

 

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej