Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa STANISŁAW SKARŻYŃSKI. HISTORYCZNY LOT PRZEZ ATLANTYK 1933 - 2013

Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie zapraszaj± na uroczyste otwarcie wystawy "Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013" przygotowanej z okazji 80 rocznicy lotu. Celem wystawy jest przypomnienie jednej z najwybitniejszych postaci polskiego lotnictwa, patrioty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny ¶wiatowej. Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1918 r. wst±pił do Wojska Polskiego. Jego życie zwi±zane było z wojskiem, a w szczególno¶ci z lotnictwem.

Głównym tematem wystawy jest historyczny lot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Wystartował on na samolocie polskiej konstrukcji RWD-5 bis z St. Louis w Senegalu w dniu 7 maja 1933 r. i wyl±dował w Maceió w Brazylii 8 maja. Lot trwał 20 godzin i 30 min. Stanisław Skarżyński pokonał 3582 km ustanawiaj±c międzynarodowy rekord odległo¶ci lotu i czasu przelotu samolotem o wadze do 450 kg.

Płk pil. Stanisław Skarżyński został odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami: Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy (1920), Orderem Polonia Restituta (1933) oraz medalem im. Louisa Blériota przez Międzynarodow± Federację Lotnicz± (1936).

Przelot nad Atlantykiem był sukcesem nie tylko Stanisława Skarżyńskiego, ale także polskich konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. Celem lotu Stanisława Skarżyńskiego była również popularyzacja samolotów polskiej konstrukcji w ¶wiecie i w¶ród licznych społeczno¶ci polonijnych w Brazylii i Argentynie.

Na wystawie wykorzystano cenne fotografie i reprodukcje dokumentów udostępnione przez Pana Macieja Skarżyńskiego, syna bohatera lotu przez Atlantyk.

Prezentowane s± materiały ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt  Nowych, Archiwum 8. Bazy Lotniczej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, Wydziału Prasowego Dowództwa Sił Powietrznych, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Miasta i Rzeki Warty, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Szkoły Podstawowej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu i Skarżynie, Ambasady Brazylii w Warszawie, Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie, Ambasady RP w Meksyku i Zwi±zku Polaków w Argentynie. Ponadto wykorzystano materiały dr. inż.  Andrzeja Glassa, Roberta Gretzyngiera i Mateusza Żelechowskiego.

Na wystawie można zobaczyć ksi±żki zwi±zane z w/w tematyk±, m.in. Stanisława Skarżyńskiego  "Na RWD 5 przez Atlantyk" z 1934 r., jak również plakaty z Brazylii przedstawiaj±ce miejsca zwi±zane ze Skarżyńskim.

 

Autor wystawy: Stanisław Pawliszewski, Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego
Kurator wystawy: dr Jerzy Mazurek, Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 

Wernisaż wystawy odbył się 24 lutego 2014 r. o godz. 12 w gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Podczas wernisażu odczytana została depesza od Pana Macieja Skarżyńskiego,  w której wyraził  swoje zadowolenie, że wystawa po¶więcona Stanisławowi Skarżyńskiemu prezentowana jest wła¶nie w Politechnice Warszawskiej, sk±d wywodz± się  polscy konstruktorzy  lotniczy.

 

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej