Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa METRO WARSZAWSKIE W HISTORII I AKWARELACH

Prof. Jan Podoski

Inż. Sergiusz Grudkowski

 

Na przełomie XIX i XX w. wielkim unowocze¶nieniem w dziedzinie techniki kolejowej była budowa metra. Pierwsz± na  ¶wiecie linię metra  uruchomiono 10 stycznia  1863 r. w Londynie. Pocz±tek XX w. to okres burzliwego rozwoju kolei podziemnych nie tylko w Europie ale i w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie decyzje o opracowaniu projektu kolei podziemnej zostały podjęte przez władze miasta w 1925 r.  Szkicowy plan tras metra został zatwierdzony przez Komisję do Budowy Kolei Podziemnych w 1927 r. W latach 30-tych kryzys gospodarczy zahamował prace,  dalsze studia nadal prowadzone były w Politechnice Warszawskiej, w Katedrze Komunikacji Miejskiej. Wybuch II wojny ¶wiatowej uniemożliwił realizację planów. Do prac nad metrem przyst±piono zaraz po zakończeniu wojny.

Wielkim orędownikiem i inicjatorem budowy metra w Warszawie był Jan Podoski – Profesor i Doktor Honoris Causa Politechniki Warszawskiej. Profesor Podoski przez całe swoje życie uparcie d±żył do budowy metra w stolicy. W latach 1947 – 1949 Jan Podoski został doradc± Zwi±zku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce. W ówczesnym Biurze Projektów Szybkiej Kolei Miejskiej, będ±c inicjatorem i współtwórc± projektu metra płytkiego, obj±ł kierownictwo zespołu projektuj±cego pierwsz± linię metra w Warszawie. Od czerwca 1983 r. Prof. Jan Podoski przewodniczył Radzie Naukowo-Konsultacyjnej przy Generalnej Dyrekcji Metra w Warszawie. W 1992 r. był współorganizatorem, a póĽniej wiceprzewodnicz±cym Społecznego Komitetu Budowy Metra w Warszawie.

Na stacji metra Politechnika umieszczona jest tablica pami±tkowa po¶więcona Prof. Janowi Podoskiemu. Tablica z  popiersiem Profesora zawiera cytat z jego wypowiedzi: „…BUDOWA METRA PRZYWRÓCI WARSZAWIE ROLĘ WIELKIEJ EUROPEJSKIEJ METROPOLII, KTÓRA SIĘ NAM, POLSCE, NALEŻY…”.

Na wystawie przedstawione s± także osi±gnięcia Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w zakresie budowy i wdrożenia na I linii metra Systemu Zdalnego Sterowania i Kontroli Dyspozytorskiej. Systemy te  pracuj± obecnie na całej linii metra w Warszawie.

Metro było na tyle duż± innowacj± techniczn±, że inspirowało także artystów. W Warszawie budowa kolei podziemnej zainspirowała znanego malarza, akwarelistę inż. Sergiusza Grudkowskiego. Jego   impresje z budowy poszczególnych stacji metra prezentowane s± na obecnej ekspozycji. 

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, legitymacje , odznaczenia, medale pami±tkowe, dyplomy, fotografie dotycz±ce Prof. Jana Podoskiego. Ponadto prezentowane s± fotografie urz±dzeń wdrożonych i zainstalowanych w metrze z udziałem Wydziału Transportu PW oraz ¶wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych urz±dzeń.

Na ekspozycji prezentowane s± materiały ze zbiorów Muzeum PW, Prof. nzw. dr. hab. inż. Mirosława Nadera oraz ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW.

Akwarele na wystawę zostały użyczone przez Pana Czesława Huntera.

 

Wernisaż wystawy odbył się 9 maja 2014 r. o godz.12 w gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa była prezentowana od 09.05.2014 do 30.09.2014 w godz. 8:30-15:30.

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej