Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa TRZY SPOJRZENIA

Z okazji ¦więta Politechniki Warszawskiej zapraszamy na wystawę malarstwa i fotografii "Trzy spojrzenia". Zawód architekta jaki posiadaj± autorki zaprezentowanych prac zawsze charakteryzował się zdolno¶ci± widzenia i odczuwania form, wyobraĽni± przestrzenn±, poczuciem kompozycji i wrażliwo¶ci± kolorystyczn±. Obecnie, gdy komputer tak łatwo zastępuje rękę, potrzeba malowania i rysowania staje się coraz bardziej zrozumiała: przedstawione malarstwo i fotografie s± tego najlepszym przykładem.

 

EWA WASIUTYŃSKA dyplom mgr. inż. architekta otrzymała w 1965 r. na Politechnice Warszawskiej, gdzie pracowała przez 3 lata jako asystent na Wydziale Architektury. W 1968 r. rozpoczęła pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii, projektuj±c o¶rodki administracyjne, mieszkaniowe, kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Od 1982 r. pracuje jako architekt, szef ekipy w Biurze  Architektury E.Verhaegen w  Brukseli, gdzie projektuje biura, domy opieki, szkoły i szpitale. Autorka wystawia serie akwarel, które w sposób subtelny i pełen poezji oddaj± atmosferę każdego tematu. Wyczuwamy w jej pracach troskę o detal, harmonię kolorów, wydobycie ¶wiatła. Niebo jest osnow± prezentowanych obrazów, dominuje w serii dachów panoramy brukselskiej i nadaje specyficzny charakter pejzażom polskim.

 

ANNA LECHEVALIER dyplom mgr. inż. architekta uzyskała w 1962 r. na Politechnice Warszawskiej. Przez kilka lat pracowała jako asystent w Katedrze Architektury i Planowania Wsi. W 1971 r. wyjechała do Francji, gdzie pracowała w pracowniach urbanistycznych w Hawrze i Angers. W 1982 r. podjęła studia „Prawo w urbanistyce”  na Uniwersytecie w Rouen i rozpoczęła pracę architekta miejskiego w Mont-Saint-Aignan. Na swoim koncie ma liczne projekty zagospodarowania dzielnic miasta i obszarów peryferyjnych aglomeracji Rouen. Malarstwo Anny Lechevalier znajduje się między obrazowym przedstawieniem form i abstrakcj±. Pozorny brak podmiotu, ekspresji zastępuje organizacja kształtów i zestaw kolorów. WyobraĽnia autorki ł±czy odległe wspomnienia szczególnego miejsca z natychmiastowym odczuciem jego plastycznych warto¶ci, następuje synteza kształtów, barw i stanów emocjonalnych.

 

WANDA LECHEVALIER dyplom architekta DPLG otrzymała w 1998 r. w École Nationale Supérieure d′Architecture w Rouen. Do¶wiadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach architektonicznych w Rouen, Poitiers i Lionie. W 2003 r. nadzorowała realizację centrum handlowego „Manufaktura” w Łodzi. Od 8 lat pracuje w Warszawie w międzynarodowych firmach architektonicznych. Od lat uprawia fotografię i interesuje się grafik±. Obraz fotograficzny Wandy Lechevalier wyrażony jest w sposób wyrafinowany i rygorystyczny. W każdej kompozycji daje się odczuć emocje autorki kontempluj±cej ¶wiatło i formy. Fotografie zawieraj± ciszę, bezruch kamieni i piachu, spokój zieleni, prostotę architektury.

 

Wernisaż wystawy odbył się 14 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w Gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa była prezentowana od 14 listopada 2014 r. do 27 lutego 2015 r.

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej