Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa

¦LADAMI MIECZYSŁAWA BEKKERA - Z POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NA KSIĘŻYC

 

  Wystawa prezentowana w Muzeum PW po¶więcona jest Mieczysławowi Grzegorzowi Bekkerowi - absolwentowi Politechniki Warszawskiej, konstruktorowi pojazdów terenowych, współtwórcy pojazdu księżycowego LRV - Lunar Roving Vehicle. Ma na celu przypomnienie sylwetki oraz spu¶cizny naukowej wybitnego Profesora, którego nazwisko na zawsze zostało zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Walk of Fame). 

    Mieczysław Grzegorz Bekker urodził się 25 maja 1905 r. w Strzyżowie. Po zdaniu matury podj±ł studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1929 - 1931 odbył służbę wojskow± w Szkole Podchor±żych Saperów w Modlinie. Następnie pracował w Wojskowym Instytucie Badań Inżynierii w Warszawie, a po reorganizacji Instytutu otrzymał dwuletni przydział do Dowództwa Broni Pancernej. W latach 1936 - 1939 był wykładowc± w Studium Wojskowym Politechniki Warszawskiej, gdzie stworzył Laboratorium Pojazdów Specjalnych. Od 1937 r. wykładał "Czę¶ci maszyn" w Szkole Inżynierii Wojskowej w Warszawie. 

    Po wybuchu II wojny ¶wiatowej Mieczysław Bekker brał udział w walkach na froncie. Dotarł do Francji, gdzie od 1940 r. rozpocz±ł współpracę z Wydziałem Czołgów przy Ministerstwie Uzbrojenia w Paryżu. W 1942 r. otrzymał propozycję zatrudnienia w Sekcji Czołgów Kanadyjskiego Ministerstwa Zaopatrzenia. W 1943 r., za zgod± Rz±du Polskiego w Londynie, wst±pił do armii kanadyjskiej. W latach 1943 - 1956 był zatrudniony w Departamencie Obrony Narodowej w Ottawie jako oficer armii kanadyjskiej. W tym czasie pracował m.in. nad rozwojem, projektowaniem, teori± ruchu  pojazdów poza drogami utwardzonymi.

    W 1954 r. Mieczysław Bekker rozpocz±ł pracę dla armii amerykańskiej. W 1956 r. wyemigrował do USA, gdzie pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Wkrótce został profesorem University of Michigan w Ann Arbor. Następnie obj±ł stanowisko dyrektora Instytutu Badań Koncernu Samochodowego General Motors w Santa Barbara. Profesor M. Bekker pracował głównie nad teori± współpracy kół i g±sienic z nieutwardzonym podłożem. Teoria ta została uznana za now± dziedzinę wiedzy zwan± terramechanik±.

    W ramach programu Apollo Space Program, w 1961 r. NASA ogłosiła konkurs na projekt pojazdu zdolnego do poruszania się po powierzchni księżycowej.  Mieczysław Bekker  otrzymał od General Motors propozycję opracowania takiej konstrukcji. Po o¶miu latach, zespół pod kierownictwem prof. M. Bekkera, w kooperacji z zakładami Boeing, skonstruował pojazd księżycowy LRV - Lunar Roving Vehicle, w skrócie "Rover" - "Wędrowiec". Profesor Mieczysław Bekker był autorem rozwi±zań technicznych umożliwiaj±cych poruszanie się LRV po gruncie księżycowym. Pojazd był używany podczas misji załogowych Apollo 15, Apollo 16 i  Apollo 17.

   Po przej¶ciu na emeryturę prof. M. Bekker pracował w Komitecie Rady Naukowej przy Prezydencie Stanów Zjednoczonych. Współpracował z instytucjami wojskowymi USA i Kanady. Pozostawił po sobie 14 patentów dotycz±cych konstrukcji g±sienic, opon pojazdów terenowych oraz specjalnych ram nadwoziowych, a w dziedzinie teorii pojazdów - prace naukowe, m.in.: "Theory of land locomotion" (1956), "Off-the-road locomotion" (1960) i "Introduction to terrain vehicle" (1969).

  Tytuł doktora honoris causa prof. M. Bekkerowi przyznały: Politechnika w Monachium, Uniwersytet Carleton w Ottawie i Uniwersytet w Bolonii.

    Mieczysław Bekker zmarł 8 stycznia 1989 r. w Santa Barbara w Kalifornii.

   Prezentowane eksponaty pochodz± ze zbiorów dr. Andrzeja Selenty, ze zbiorów rodzinnych prof. M. Bekkera, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz Muzeum PW.

 

Wernisaż wystawy odbył  się 12 stycznia 2016 r. o godz.12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa była prezentowana od 12.01.2016 do 31.03.2016. 

Fotorelacje: www.biuletyn.pw.edu.pl     www.pw.edu.pl   

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej