Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa RZECZPOSPOLITA RAFAJŁOWSKA

NA SZLAKU WALK LEGIONÓW POLSKICH W KARPATACH WSCHODNICH

 

 Wybuch I wojny ¶wiatowej niósł nadzieję Polakom na odrodzenie Ojczyzny, przywrócenie jej niepodległo¶ci po ponad stuletniej niewoli. Minęła 101 rocznica walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Rafajłowa, dzi¶ Bystrycia na Ukrainie, wsławiła się bohaterskimi walkami toczonymi przez Legiony Polskie z wojskami rosyjskimi. W tej niewielkiej huculskiej wsi u stóp Gorganów na skrawku galicyjskiej ziemi powstała - de facto choć nie de iure - na przełomie 1914/1915 roku wolna od zaborcy Ojczyzna - Rzeczpospolita Rafajłowska. Był to pierwszy od czasu utraty bytu państwowego wolny obszar po polsk± władz± wojskow± i administracyjn± sprawowan± przez Józefa Hallera, dowódcę przyszłej II Brygady Legionów Polskich, zwanej też Karpack± lub Żelazn±. Rzeczpospolita Rafajłowska jest epizodem znacz±cym nie tylko szlak walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich, ale przede wszystkim dowodem wytrwałych zmagań i ofiarno¶ci polskiego żołnierza na drodze do niepodległo¶ci Ojczyzny. Urosła ona do rangi symbolu, dała pocz±tek legendzie buduj±cej od pocz±tku lat międzywojennych morale polskiego wojska i powszechn± patriotyczn± ¶wiadomo¶ć.

 

  Autorem i komisarzem wystawy jest dr nauk humanistycznych Jan Skłodowski. Prezentowane fotogramy jego autorstwa przedstawiaj± na tle historyczno-krajobrazowym do dzi¶ zachowane krzyże, mogiły legionistów, pomniki w Bohorodczanach, Mołotkowie, Sołotwinie, Nadwórnej, Pasiecznej, Zielonej, Rafajłowej czy Dolinie Płaskiej. S± one ¶wiadectwem tamtych dni i ofiary złożonej OjczyĽnie przez żołnierzy Legionów Polskich.

 

Wernisaż wystawy odbył się 1 kwietnia 2016 r. o godz.12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa była prezentowana od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r.

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej