Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa KU¬NIE ELIT

200 LAT POLSKICH KORPORACJI AKADEMICKICH

 

Z okazji ¦więta Politechniki Warszawskiej Muzeum Politechniki Warszawskiej oraz Korporacja Akademicka Sarmatia zapraszaj± na wystawę przedstawiaj±c± historię, tradycję i współczesno¶ć polskiego ruchu akademickiego.

 

Wywodz±ce swoje korzenie od ¶redniowiecznych studenckich stowarzyszeń burszowskich zwanych nacjami, korporacje akademickie stały się na przełomie XIX i XX wieku prawdziwymi szkołami polskiej inteligencji. Ich wychowankami byli liczni wybitni naukowcy, przedsiębiorcy, ludzie ¶wiata polityki, wojskowi czy arty¶ci. Członkami korporacji akademickich było między innymi trzech rektorów Politechniki Warszawskiej, niezliczone grono dziekanów, prodziekanów i profesorów. Owiane mgiełk± tajemniczo¶ci, posługuj±ce się bogat± symbolik±, własnym prawem, rytuałami i metodami wychowawczymi, korporacje stanowiły przez lata obiekt licznych mitów i spekulacji.

Na wystawie zobaczyć można wiele zdjęć oraz eksponatów takich jak elementy strojów, dokumenty, sprzęt szermierczy czy inne przedmioty używane na kwaterach korporacji na przestrzeni ostatnich 200 lat. Zapoznać się będzie można również ze współczesn± działalno¶ci± odrodzonych w latach 90-tych polskich korporacji akademickich. Organizatorami wystawy s± Muzeum Politechniki Warszawskiej i Korporacja Akademicka Sarmatia. Wystawa odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodz± ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, Korporacji Arkonia, Welecja, Sarmatia, Respublica.

 

Wernisaż wystawy odbył się 16 listopada 2016 r. o godz. 12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa będzie prezentowana od 16 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w Gmachu Muzeum PW. 

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl  

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej