Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa HISTORIA FIZYKI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

 

Historia fizyki na Politechnice Warszawskiej sięga 1898 r., kiedy to powołano do życia Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Jak znacz±c± rolę przywi±zywano do nauczania fizyki ¶wiadczy fakt, że wsród pierwszych wzniesionych budynków (1899-1901) był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Następny rozdział historii zaczyna się w 1915 r. kiedy w wyniku działań polskich organizacji na bazie Instytutu Politechnicznego powstała polskojęzyczna wyższa szkoła techniczna - Politechnika Warszawska.

Idea kształcenia "fizyków technicznych" w ramach zorganizowango wydziału sięga okresu przedwojennego i podana była w 1932 r. przez prof. Mieczysława Wolfkego na VI ZjeĽdzie Fizyków Polskich w Warszawie. Do idei tej powrócił dyrektor Instytutu Fizyki prof. Szczepan Szczeniowski, propaguj±c j± na wyższych szczeblach władz szkolnictwa wyższego i przygotowuj±c grunt na terenie Politechniki do realizacji tego pomysłu.

W 1975 r. Minister  Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

16 grudnia 1998 r. Senat PW podj±ł uchwałę o utworzeniu z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dwóch samodzielnych wydziałów - Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tak zatem fizyka na Politechnice Warszawskiej wkraczaj±c w drugie stulecie swojej historii rozpoczęła nowy rozdział swego istnienia na tej uczelni.

Od pocz±tku Zakład Fizyki był zorganizowany bardzo starannie i nowocze¶nie. Obok ¶wietnie wyposażonego działu demonstracyjnego istniał dobrze wyposażony dział prac naukowych. Cało¶ci dopełniał dobrze zorganizowany warsztat mechaniczny. Wiele urz±dzeń udało się zachować, w czym ogromny swój udział miał prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zych, który przez lata z ogromn± pieczołowito¶ci± ratował je od zapomnienia. Wiele z nich jest prezentowanych na wystawie.

 

Wernisaż wystawy odbył się 15 grudnia 2016 r. o godz. 14 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24. 

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl   

Copyright © 2007 - Muzeum Politechniki Warszawskiej