Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa HISTORIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

Z okazji ¦więta Politechniki Warszawskiej, Muzeum PW zaprasza do zwiedzania wystawy po¶więconej historii naszej Uczelni. Na 15 planszach prezentowane s± fotografie i dokumenty ilustruj±ce historię Politechniki Warszawskiej od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego do czasu odbudowy Uczelni po II wojnie ¶wiatowej. Wystawa jest pomy¶lana w porz±dku chronologicznym. Na prezentowanych planszach można zobaczyć m.in. pami±tki po Kajetanie Garbińskim i Stanisławie Staszicu. Został uwzględniony także okres Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. Z tego okresu zobaczymy m.in. fotografie architektów Instytutu, mundur studenta. Zaakcentowano również wydarzenia z 1915 roku, kiedy to otwarto Politechnikę Warszawsk± z polskim językiem wykładowym. Na planszach przedstawiono dokumenty dotycz±ce zasłużonych profesorów PW, Janusza Groszkowskiego i Tadeusza Urbańskiego. Ukazano także dramatyczne wydarzenia z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego, prace przy odbudowie Uczelni oraz inaugurację roku akademickiego 1945/46. Przewodnim motywem na większo¶ci plansz s± pocztówki z wizerunkiem Gmachu Głównego pochodz±ce ze zbiorów Prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Wystawa była prezentowana w krużgankach I piętra Gmachu Głównego PW w dniach od 17 do 30 listopada br. 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej