Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa KONSTANTY SYLWIN JAKIMOWICZ

"Ze szkicownika architekta"

 

Konstanty Sylwin Jakimowicz urodził się 17 lutego 1879 r. w Warszawie. Pocz±tkowo uczył się w szkole rysunku w pracowni Wojciecha Gersona w Warszawie. W 1898 r. rozpocz±ł studia na Wydziale Architektury w Warszawskim Instytucie Politechnicznym im. Cara Mikołaja II. Dyplom architekta uzyskał na Politechnice w Karlsruhe (1906) i w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu (1908 - 1909). W latach 1909 - 1912 zrealizował szereg prac jako architekt drogi żelaznej Herby - Kielce. Jego projektu s± dworce kolejek dojazdowych: Warszawa - Most, Wawer, Otwock, Wilanów, Klarysew. W latach dwudziestych brał udział w ważniejszych konkursach architektonicznych, m.in. na ¦wi±tynię Opatrzno¶ci Bożej, czy gmach Ministerstwa Robót Publicznych. Działalno¶ć K. S. Jakimowicza przypadła na okres różnorakich zmian pr±dów w architekturze. Nawi±zywanie do form historycznych widoczne jest w projekcie Domu Księży Emerytów w Warszawie przy ul. Ratuszowej (1926). Dom Akademiczek przy ul. Górno¶l±skiej (1927) nawi±zuje w swej attyce do form polskiego renesansu. Pod koniec lat dwudziestych w pracach Jakimowicza pojawiaj± się cechy formy nowoczesnej, np. gmach Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni.

Ważn± czę¶ć twórczo¶ci Konstantego S. Jakimowicza stanowi± budowle sakralne, w¶ród nich m.in.: kaplica "Przytulisko" przy ul. Wilczej w Warszawie (1913), ko¶ciół w Jazgarzewie (1927-29) nawi±zuj±cy do tradycii barokowej, krypta Henryka Sienkiewicza w Katedrze ¦w. Jana w Warszawie. Projekty konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku (1929-30), ko¶cioła pod wezwaniem ¦w. Teresy od Dzieci±tka Jezus przy ul. Tamka (1931-32) cechuje spokojny podział brył i przejrzysto¶ć planu.

K. S. Jakimowicz jest także autorem wielu obiektów użyteczno¶ci publicznej: gmachy szkolne przy ul. Otwockiej (1925) i Syreny, szkoła na Kamionku, dom parafialny przy ul. Mokotowskiej 13 (obecnie Teatr Współczesny w Warszawie - 1937), Dom Akcji Katolickiej "Roma" (obecnie Teatr Muzyczny Roma - 1953).

Architekt pełnił liczne funkcje zawodowe i społeczne. Był m.in. prezesem Koła Architektów w Warszawie, I Naczelnikiem Wydziału Budowy i Odbudowy M.S.W. (1918). Pracował jako wykładowca w Szkole Mechaniczno - Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda. W 1928 r. K. S. Jakimowicz został mianowany szambelanem papieża Piusa XI, a w 1939 szambelanem papieża Piusa XII. W okresie okupacji (1940-1944) pracował w Wydziale Budownictwa Zarz±du m. Warszawy, a po wojnie w Biurze Odbudowy Stolicy. Został architektem diecezjalnym i członkiem Rady Prymasowskiej Odbudowy Ko¶ciołów Warszawy, powołanej 24 kwietnia 1947 r. przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda.

Konstanty Sylwin Jakimowicz zmarł 3 lipca 1960 r. 

W¶ród eksponatów prezentowanych na wystawie zobaczyć można m.in. dokumenty, dyplomy, projekty, fotografie rodzinne, czasopisma. Cenn± pami±tk± na ekspozycji jest zachowany w zbiorach rodzinnych architekta "Szkicownik" zawieraj±cy ponad 170 rysunków różnych postaci.

 

Wernisaż wystawy odbył się 5 marca 2018 r. o godz. 12 w Gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa będzie prezentowana od 5 marca do 30 maja 2018 r. 

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej