Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa WALKA O WOLNO¦Ć I TOŻSAMO¦Ć NARODOWˇ

100-LECIE NIEPODLEGŁO¦CI POLSKI

 

Po zakończeniu I Wojny ¦wiatowej, po 123 latach niewoli, w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległo¶ć. Dla Polaków suwerenne państwo było najwyższ± warto¶ci±. Jędrzej Moraczewski tak opisywał atmosferę tamtych dni: "Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału rado¶ci, jaki ludno¶ć polsk± w tym momencie ogarn±ł. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolno¶ć! Niepodległo¶ć! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! (...). Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z rado¶ci w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej rado¶ci (...)" (J. Moraczewski, "Przewrót w Polsce").

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci zorganizowało wystawę przypominaj±c± tamte wydarzenia. Wykorzystuj±c własne zbiory oraz zbiory osób prywatnych pragniemy szerzyć wiedzę o tych faktach z historii Polski w ¶rodowisku naszej uczelni i w¶ród osób zainteresowanych t± problematyk±. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodz± ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, Dyrektora Muzeum Ordynariatu Polowego płk. dr. Jacka Macyszyna, pana Piotra Ciborowskiego oraz Muzeum PW. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. pami±tki z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, portret Jana Paderewskiego, obrazy pędzla Jacka Macyszyna, szable i lance ułańskie, figury legionistów, medale, odznaczenia i plakiety, pocztówki, fotografie, publikacje i dokumenty z epoki.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo¶ci.

 

Wernisaż wystawy odbył się 22 czerwca 2018 r. o godz. 12 w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter.

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl  

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej