Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa BLASK LEGII HONOROWEJ W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Rewolucja Francuska z dniem 30 lipca 1791 r. zniosła ordery i odznaczenia królewskie. Wprowadzono nowe nagrody - broń honorow± - przeznaczone wył±cznie dla wojska. Napoleon widz±c niedoskonało¶ci nowego systemu nagradzania w 1802 r. złożył do Trybunatu projekt ustanowienia orderu dla osób wojskowych i cywilnych. 11 lipca 1804 r. ukazał się dekret Cesarza Napoleona wprowadzaj±cy odznakę Krzyża Legii Honorowej. Do 5 kwietnia 1814 r. Napoleon nadał 30 747 Krzyży Legii Honorowej.

Według dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego w okresie wojen napoleońskich ponad 1 880 Polaków zostało wyróżnionych Krzyżem Legii Honorowej.

Ludwik XVIII po objęciu władzy nie zdecydował się na likwidację Krzyża Legii Honorowej, ale order znacz±co zmodyfikował, zmieniaj±c jego nazwę na Order Królewski Legii Honorowej. Kolejni królowie Karol X i Ludwik Filip modyfikowali rysunek orderu, w zasadzie nie zmieniaj±c jego statutu. Ludwik Filip powrócił do wizerunku Napoleona w medalionie na awersie. Z nastaniem II Republiki została usunięta korona ponad krzyżem. Za rz±dów prezydenckich Ludwika Napoleona Order Legii Honorowej przeszedł trzykrotnie modyfikację powracaj±c do rysunku z I Cesarstwa. Po 1870 roku ponad krzyżem został umieszczony wieniec laurowo-dębowy, a w medalionie wizerunek Marianny.

Z niewielk± modyfikacj± Narodowy Order Legii Honorowej jest nadawany po dzień dzisiejszy.

Na wystawie prezentowane s± m.in. oryginalne dokumenty nadania oraz ordery Legii Honorowej od ustanowienia do chwili obecnej, ryciny, fotografie, obrazy.

 

Komisarz wystawy: dr Zbigniew Dunin-Wilczyński

 

Wystawa była czynna od 6 marca do 31 maja 2019 w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter. 

 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej