Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa KORPORANTÓW WOJENNE DROGI

Wystawa ukazuje wojenne losy członków elitarnych organizacji studenckich, za które uważane s± korporacje akademickie. Jest zwieńczeniem wieloletniej pracy osób pragn±cych przedstawić historię korporacji, a przede wszystkim upamiętnić i przybliżyć udział polskich działaczy akademickich w walce o niepodległo¶ć na przestrzeni XIX i XX w. Ekspozycja pokazuje, w jakim duchu wychowano polsk± przedwojenn± inteligencję, jak skomplikowane były jej losy, przed jak trudnymi wyborami stawiała j± historia. Wystawa jest prób± odpowiedzi na pytanie, dlaczego Korporanci, pomimo wszelkich przeciwno¶ci losu, byli gotowi zapłacić życiem za próby urzeczywistnienia marzeń o wolnej Polsce.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodz± ze zbiorów Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich oraz osób prywatnych. S± to m.in. pami±tki, odznaczenia, dokumenty, fotografie, rapiery, dewizki korporacyjne, dekle korporacyjne, itp.

Wystawa jest wydarzeniem towarzysz±cym obchodom ¦więta Politechniki Warszawskiej.

 

Komisarz wystawy: dr Andrzej Ulmer

 

Organizatorzy wystawy:

Politechnika Warszawska

Muzeum Politechniki Warszawskiej

Aleksander Rostocki - autor wystawy 

 

Wernisaż wystawy odbył się 14 listopada 2019 r. o godz. 13:30 w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter. Wystawa będzie czynna do 29 lutego 2020 r.

 Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl 

Copyright © 2019 - Muzeum Politechniki Warszawskiej