Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

¦więto Politechniki Warszawskiej 2021

15 listopada 1915 r. nasza Uczelnia podjęła działalno¶ć jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. Z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas  nabożeństwa w Katedrze ¦w. Jana w Warszawie, ks. dr Antoni Szlagowski powiedział:

"(...) Dzi¶ w salach, gdzie mowa polska milczała, my¶l polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melody± polskiego słowa (...)".

 

W 2005 r. Senat Politechniki Warszawskiej, w 90. rocznicę otwarcia PW z polskim językiem wykładowym, ustanowił 15 listopada Dniem Politechniki Warszawskiej.

 

Z okazji ¦więta PW, prezentujemy kilkana¶cie pami±tek i dokumentów z 1915 r. ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Galeria 

 

Ze względu na ograniczenia zwi±zane z COVID-19, prezentacja dostępna jest wył±cznie on-line. 

 

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej