Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa NAUKOWY TESTAMENT

Tytuł wystawy nawi±zuje do zawarto¶ci pakunku przygotowanego przed ¶mierci± przez Prof. Stefana Hausbrandta dla swojego podopiecznego doc. Aleksandra Skórczyńskiego, póĽniejszego profesora, któremu powierzył zadanie kontynuowania swoich naukowych dokonań. Nie ma stosowniejszego czasu jak rok 2021, by zaprezentować ten cenny zbiór dokumentów. W tym roku bowiem Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodzi Jubileusz 100-lecia. Zbiega się on ze 125. rocznic±  urodzin Profesora Hausbrandta i 50. rocznic± jego ¶mierci. Wystawa jest wyrazem hołdu dla Profesora, złożonym przez Wydział GiK.

Na ekspozycji zaprezentowano m.in. rękopisy prac naukowych Profesora, osobiste dokumenty, fotografie, notatki, dyplom, korespondencję, reprinty jego prac geodezyjnych. Zgromadzonym zbiorom towarzysz± eksponaty w postaci sprzętu geodezyjnego i rachunkowego z okresu działalno¶ci Profesora, a wszystko okraszono humorystycznym rysunkiem i anegdotami z nim zwi±zanymi.

Eksponaty pochodz± ze zbiorów Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Muzeum PW.


Wystawa prezentowana była w sali ekspozycyjnej Muzeum PW  przy ul. Nowowiejskiej 22 w dniach od 7 grudnia 2021 do 10 marca 2022 r. 

 

Galeria  

 

Film "Naukowy testament"

 

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej