Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa stała

"Zawsze takie Rzeczypospolite będ±, jakie ich młodzieży chowanie" - Jan Zamoyski

 

"DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

 

Z okazji 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej  20 listopada 2015 r. odbył się uroczysty wernisaż wystawy stałej "Dzieje Politechniki Warszawskiej" poł±czony z otwarciem nowej sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym PW.

 

Ekspozycja obejmuje pami±tki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalno¶ci Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. W¶ród pami±tek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajduj± się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniaj±cy otwarcie uczelni. Uzupełnieniem tej wystawy jest ekspozycja historyczna w siedzibie Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24 zawieraj±ca m.in. oryginalne dokumenty nie prezentowane w nowej sali w Gmachu Głównym.

 

Wystawa stała prezentowana jest w Gmachu Głównym PW w sali 06.

 

Więcej o wystawie w zakładce Aktualno¶ci - Wystawa DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Fotorelacje: www.biuletyn.pw.edu.pl     www.pw.edu.pl 

 

"JAN CZOCHRALSKI - DZIAŁALNO¦Ć NA NIWIE NAUKI"

pod patronatem Przewodnicz±cego Komitetu Honorowego Obchodów Roku Jana Czochralskiego – JM Rektora Politechniki Warszawskiej Prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta oraz Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego Prof. dr. hab. inż. Mirosława Nadera

Po raz pierwszy, na podstawie wspomnień wnuczki Jana  Czochralskiego, został odtworzony gabinet Profesora  z domu rodzinnego w Kcyni. Na wystawie prezentowane s± m.in. fotografie, listy, publikacje ze zbiorów rodzinnych oraz Muzeum PW. Ponadto zobaczyć można monokryształy wytworzone w Laboratorium im. Czochralskiego w ITME.

Chc±c uczcić postać wybitnego uczonego, metalurga, krystalografa i chemika,  Muzeum Politechniki Warszawskiej wydało również  publikację „Jan Czochralski  prekursor współczesnej elektroniki. Stulecie odkrycia metody krystalizacji” autorstwa Anny Paj±czkowskiej, Ewy Talik i Mirosława Nadera.

Wystawa i publikacja o Prof. Janie Czochralskim zostały zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wernisaż wystawy odbył się 16 grudnia 2013 r.

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl

 

WYSTAWA NIECZYNNA - PRZEPRASZAMY. 

 

"KOLEKCJA SUWAKÓW LOGARYTMICZNYCH"

Kolekcja po raz pierwszy była pokazana w Sali Senatu PW w 2005 r., a następnie w 2007 r. w Muzeum PW. Obecnie jedna z sal stałej ekspozycji Muzeum po¶więcona jest suwakom logarytmicznym, tak powszechnie używanych przez inżynierów do końca lat 80. XX w. Ekspozycja prezentuje materiały edukacyjne o suwakach, suwaki dydaktyczne, specjalistyczne, np. artyleryjskie, poligraficzne, lotnicze, nawigacyjne, chemiczne itp.

Fotorelacja: www.biuletyn.pw.edu.pl

 

WYSTAWA NIECZYNNA - PRZEPRASZAMY.   

 

 

 

 

Copyright © 2007 - Muzeum Politechniki Warszawskiej