Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa stała

"Zawsze takie Rzeczypospolite będ±, jakie ich młodzieży chowanie" - Jan Zamoyski

 

"DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

 

Z okazji 100-lecia Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej  20 listopada 2015 r. odbył się uroczysty wernisaż wystawy stałej "Dzieje Politechniki Warszawskiej" poł±czony z otwarciem nowej sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym PW.

 

Ekspozycja obejmuje pami±tki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalno¶ci Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. W¶ród pami±tek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajduj± się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniaj±cy otwarcie uczelni.

W listopadzie 2019 r. wystawa stała została rozszerzona o now± ekspozycję:

 

DZIEJE FIZYKI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

W ZBIORACH PROFESORA WŁODZIMIERZA ZYCHA

 

Jak znacz±c± rolę przywi±zywano do nauczania fizyki ¶wiadczy fakt, że jednym z pierwszych budynków politechnicznych wzniesionych na przełomie XIX i XX w. był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Od pocz±tku Zakład Fizyki był zorganizowany bardzo starannie i nowocze¶nie. Obok ¶wietnie wyposażonego działu demonstracyjnego oraz działu prac naukowych bardzo dobrze funkcjonował warsztat mechaniczny.

Ogromny udział w propagowaniu historii fizyki na Politechnice Warszawskiej miał Prof. Włodzimierz Zych (1929-2013). To dzięki niemu udało się zachować wiele wspaniałych urz±dzeń, które z pieczołowito¶ci± ratował od zapomnienia. Wiele z nich udostępnionych jest na wystawie.

 

Wystawa stała prezentowana jest w w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, sala ekspozycyjna Muzeum PW, parter.

 

Wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum PW prezentowane s± również w zakładce Galeria 

 

Fotorelacja z otwarcia sali ekspozycyjnej: www.biuletyn.pw.edu.pl 

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej