Godziny otwarcia

Muzeum czynne od poniedziałku do pi±tku w godzinach 8:30-15:30


Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 22
00 - 665 Warszawa

telefon: 22 234 74 93
e-mail: muzeumpw@meil.pw.edu.pl

Aktualno¶ci

 

Zapraszamy na now± stronę internetow± Muzeum PW:

muzeum.pw.edu.pl  

 


Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu z cyklu "Ciekawe eksponaty w zbiorach Muzeum PW" - MIKROKOMPUTER μMCS 85

Film   


Wystawa ROK MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 2022

W 75. rocznicę ¶mierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setn± rocznicę mianowania przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 27 maja br. w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", natomiast w dniach 28-29 maja będzie miał miejsce "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzysz±cym obchodom jest wystawa historyczna po¶więcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW. Na ekspozycji przedstawione s± dokumenty, fotografie, prace naukowe, publikacje, oryginalny zeszyt z wycinkami prasowymi na temat Wolfkego i inne eksponaty.

 

Wystawa była prezentowana od 27 maja do 3 czerwca br w Gmachu Fizyki PW.

 

Więcej informacji:  wolfke.fizyka.pw.edu.pl

  

Galeria   

więcej..

Wystawa MAPA - WCZORAJ, DZI¦ I JUTRO

NOC MUZEÓW 2022

 

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustruje rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja obejmuje mapy dawne, również z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału.

Na wystawie zaprezentowane zostan± współczesne kartograficzne serwisy urzędowe, w tym krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych - geoportal.gov.pl, a także nowoczesne opracowania z zakresu wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywisto¶ci wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Planowane s± stoiska multimedialne oraz aktywne pokazy z zakresu VR. Wystawa historyczna prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, a prezentacje nowych rozwi±zań kartograficznych w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu czę¶ciach będ± pracownicy Muzeum oraz geodeci i kartografowie z Wydziału GiK PW.

 

Zapraszamy do Gmachu Głównego PW, Plac Politechniki 1, 14 maja w godz. 18.00-22.00 

 

Galeria   

więcej..

Wystawa KORPORACJE AKADEMICKIE

 SPOTKANIE Z ALEKSANDREM ROSTOCKIM 

 

Pod koniec marca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzysz±cej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje itp. 

 

Historia zrzeszeń studenckich sięga XII w. Pierwowzorem korporacji akademickich były tzw. nacje, czyli stowarzyszenia zrzeszaj±ce studentów z danego rejonu geograficznego. Funkcjonowały one przez kilkaset lat i stworzyły podwaliny życia studenckiego z jego bogatymi zwyczajami, m.in. na uniwersytecie w Bolonii i w Paryżu. Pierwsze polskie korporacje akademickie powstały w XIX w. na niemieckojęzycznych uniwersytetach i w szkołach wyższych w państwach zaborczych na terenie Prus, Rosji, póĽniej Austrii. Na polskich uczelniach korporacje pojawiły się po I Wojnie ¦wiatowej. W latach 1939-1989 działalno¶ć korporacji w Polsce była zabroniona. Po 1989 r. niektóre przedwojenne korporacje reaktywowały swoj± działalno¶ć. Większo¶ć korporacji odwołuje się do takich warto¶ci jak: patriotyzm, honor, przyjaĽń, etyka chrze¶cijańska. Koporacje akademickie wychowały liczne grono pracowników naukowych i kadr dydaktycznych. Na Politechnice Warszawskiej trzech wychowanków polskich korporacji akademickich piastowało stanowiska rektorskie: Czesław Skotnicki (Arkonia), Józef Zawadzki (ZAG Wisła), Jan Zawidzki (Arkonia). W¶ród profesorów i absolwentów wymienić należy m.in.: Henryka Czopowskiego (Welecja), Karola Jankowskiego (Arkonia), Bohdana Pniewskiego (Welecja), Jana Podoskiego (Arkonia), Włodzimierza Zycha (Sarmatia), Mieczysława Bekkera (Maritimia) i wielu innych. 

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodz± ze zbiorów Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z p. Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer. 

Film  

 

Wystawa prezentowana w sali ekspozycyjnej Muzeum PW  przy ul. Nowowiejskiej 22, była dostępna do 25 kwietnia 2022 r.

 

Galeria   

więcej..

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej